Festes
Convocatòria concurs de portada del llibre de Festes Patronals 2017
L'ajuntament ha convocat el concurs de cartells anunciadors de les festes patronals 2017. Les obres podran presentar-se fins al dia 30 de maig
20/04/2017

Bases de la convocatòria del Concurs de portada del llibre de Festes Patronals 2017

 

1r.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit d'edat. En cas de la participació de menors d'edat, caldrà aportar autorització dels pares o representant legal del menor.

 

2n.- La temàtica del cartell haurà de mantenir relació amb les festes de la vila podent lliurar dos obres com a màxim per participant. 

 

3r.- El cartell haurà d'adoptar forma vertical amb una superfície de DIN-A4.

 

4t.- Els treballs poden realitzar-se mitjançant qualsevol tècnica.

 

5º-. En els originals haurà de figurar de forma visible l'escut de la Vila i la inscripció:

 

"FESTES PATRONALS VALLADA 2017 DEL 18 AL 27 D'AGOST"

 

6º.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran responsables, davant l'ajuntament i davant de tercers, del compliment del que estableix aquestes bases. Les dades que cal aportar seran les següents:

 

Nom i cognoms

 

Adreça

 

Edat

 

Telèfon de contacte

 

Quan el cartell estiga realitzat mitjançant alguna aplicació informàtica de disseny, s'haurà d'aportar, a més de l'original imprès, còpia en CD per a la seua reproducció.

 

7º.- Els treballs podran ser entregats a l'Ajuntament de Vallada de 9 h a 14 h fins al 30 de maig de 2017.

 

8º.- S'atorgarà un premi de 100 euros per a la portada. Les persones premiades aportaran factura o rebut per l'import del premi que li haja sigut adjudicat. Aquest import no està subjecte a retenció d'IRPF d'acord amb l'article Art. 75.3 f) del RD 439/2007 en ser la base de retenció no superior a 300 euros.

 

9º.- Els treballs seran publicats, per a la seua votació, en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Vallada, des de l'1 fins al 9 de juny de 2017 a les 14.00 h. L'obra que obtinga més "m'agrada" serà la guanyadora.

 

• Les obres guanyadores no seran retornades als seus autors, cedint aquests els drets sobre els seus treballs a l'Ajuntament de Vallada.

 

• Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a partir del dia 13 de juny.

 

• La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases anteriorment citades.

 

• Els treballs no retirats en el termini d'un mes des de la finalització de l'exposició passaran a ser propietat de l'ajuntament.

 

* L'Ajuntament es reservarà el dret de no acceptar una obra determinada si considera que el seu contingut no és adequat. 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31