Portal de transparència

 

 

En compliment de la normativa establerta:

 

-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre,de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  Publicada 10/12/2013.

-  Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.  Publicat 05/11/2015.

-  Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Publicada el 31/03/2015.

-  En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 8 de abril s'ha publicat la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

 

L'Ajuntament de Vallada mitjançant aquest portal, ofereix un mecanisme de l'exercici del principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, entés com el dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i veraç sobre l'activitat pública, garantint la llibertat de totes les persones a formar les seues opinions i prendre decisions basant-se en aquesta informació.

A continuació es mostren els següents apartats que es poden accedir a través del portal:

 

A.   PRESSUPOSTOS LOCALS.

Pressupost Vallada 2015

Pressupost Vallada 2016

 

B.   LIQUIDACIONS ANUALS.

Liquidació Anual 2014

Liquidació Anual 2015

 

C.    PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT I INFORMES DE MOROSITAT.

Període mitjà de pagament (3T/2014, 4T/2014, 1T/2015)

Període mitjà de pagament (3T/2015, 4T/2015, 1T/2016)

 

D.   SITUACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC MUNICIPAL.

 

E.    ESTATS D'EXECUCIÓ.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30