PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (P.G.O.U.)

                           

 

                         

 

 

INFORME EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE L'INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ DEL PLA GENERAL DE VALLADA (Llegir més)

 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA)

 

- Qüestionari de participació ISA

- Informe de Sostenibilitat Ambiental

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

 

- ANNEX XI, consideracions prèvies al refós ISA

 

FITXES URBANÍSTIQUES

1.- Taula comparativa

2.- Fitxes de planejament i gestió

3.- Sector 1

4.- Sector 2

5.- Sector 3

6.- Superfícies classificades NNSS

7.- Superfícies classificades Pla General

 

NORMES URBANÍSTIQUES

1.- Índex

2.- Llibre 0: Disposicions Generals

3.- Llibre 1: Ordenació Estructural 

4.- Llibre 2: Ordenació Detallada

5.- Disposicions Transitòries i Finals

 

PLÀNOLS

OE 1.1

OE 1.2

OE 1.3

OE 1.4

OE 2.1

OE 2.2

OE 2.3

OE 2.4

OE 3

OE 4

 


 

JUSTIFICACIÓ DAVANT L'ORGANISME DE CONCA AUTORITZAT (CHJ)

 

- ANNEX I

Estudi de trànsit i mobilitat urbana 

 

- ANNEX VI

Informe de revisió davant l'organisme de conca autoritzat (CHJ) 

 

PLÀNOLS

1.1.0.01

1.1.0.02

1.1.0.03

1.1.0.04

1.1.1.01

1.1.1.02

1.1.2.01

1.1.2.02

1.1.3.01

1.1.3.02

1.1.3.03

1.1.4.01

1.2.1.01

1.2.1.02

1.2.2.01

1.2.2.02

1.2.3.01

0.1   Situació i emplaçament

02.1 Emplaçament zona d'afecció al Riu Cànyoles

02.2 Zones inundables segons període de retorn Riu Cáñoles

03.1 Emplaçament zona d'afecció barranc de la Raconada

03.2 Zones inundables segons període de retorn barranc de la Raconada

04.1 Emplaçament zona d'afecció barranc de la Font d'Arnau

04.2 Zones inundables segons període de retorn barranc de la Font d'Arnau

 

- ANNEX VII

Estudi Acústic 

 

- ANNEX VIII

1.- ESTUDI DE PAISATGE

1.1 Catàleg

Catàleg de Paisatge de Vallada

Memòria del Catàleg

Recursos Paisatgístics d'Interés Ambiental

Recursos Paisatgístics d'Interés Cultural/Patrimonial

 

1.2 Fitxes

Fitxes PO

Fitxes RP Ambientals

Fitxes RP Patrimonial

Fitxes UP

 

1.3 Memòria

Índex

Documentació informativa

Memòria informativa

Documentació justificativa

Àmbit territorial d'estudi

Pla de participació pública

Caracterització del paisatge

Anàlisi Visual

Valor paisatgístic

Objectius de qualitat paisatgística

Documentació normativa

Normes d'integració paisatgística

Sistema d'espais oberts

Programa de paisatge

 

1.4 Plànols

Situació i emplaçament

Delimitació de l'àmbit d'estudi

Unitats de paisatge

Recursos paisatgístics

Visibilitat

Valor paisatgístic

Catàleg de paisatge - Unitats de paisatge

Catàleg de paisatge - Recursos paisatgístics

Sistema espais oberts

 

2.- MEMÒRIES

2.1 Fitxes catàleg (per separat)

Catàleg RP Ambientals

Catàleg RP Patrimonial

Catàleg RP Visual

Catàleg UP

Memòria catàleg

 

2.2 Fitxes UP-RP

Recursos Paisatgístics

Fitxes RP Ambientals

Fitxes RP Patrimonial

Fitxes RP Visual

 

Unitats de Paisatge

UP Fitxes

Pàgina 1

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

Pàgina 6

Pàgina 7

Pàgina 8

 

2.3 Fitxes PO (per separat) 

2.4 Catàleg de paisatge 

2.5 Estudi de paisatge 

2.6 Fitxes cat 

2.7 Índex de plànols 

 

3.- PLÀNOLS

3.1 Cartografia temàtica - (Reforç Pont Camí del Pla)

3.02 Situació i emplaçament

3.03 Delimitació de l'àmbit d'estudi

3.04 Unitats de Paisatge

3.05 Recursos Paisatgístics

3.06 Visibilitat

3.07 Valor paisatgístic

3.08 Catàleg de Paisatge UP

3.09 Catàleg de Paisatge RP

3.10 Sistema d'espais oberts

 

4.- ADDENDA (abril 2011)

4.1 Caracterització Valoració del Paisatge

4.2 Objectius de Qualitat

4.3 Sistemes d'Espais Oberts

4.4 Catàleg de Paisatge UP

4.5 Sistema d'Espais Oberts - Infraestructura Verda

4.6 Normes d'Integració - Infraestructura Verda

4.7 Programes de Paisatge

4.8 Ordenació del Paisatge

 

- ANNEX IX

Informe

Justificació de Recursos Hídrics

 

- ANNEX X

Estudio de inundabilitat

Llibre de Plànols

 

 

ANNEX D'EDIFICIS, USOS I ÀREES DEGRADADES EN EL TERME MUNICIPAL

(Descarregar)

 


 

CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS

Modificat pel Ple Extraordinari de data 02/05/2016

(Descarregar arxiu comprimit)

 


 

REFÓS DEL PLA GENERAL 

 

Informe d'al·legacions per a proposta de pla (Descarregar)

 

ÍNDEX DE DOCUMENTS (Descarregar)

 

1.- Memòria Informativa (.rar)

 

2.- Memòria Justificativa (.rar)

 

3.- Directrius definitòries de l'estrategia d'evolució urbana i ocupació del territori (.rar)

 
4.- Normes Urbanístiques (.rar)
 
5.- Fitxes (.rar)
 
6.- Plànols 
 

 

7.- Annexos

 

Annex I.- ESTUDI DE TRÀNSIT (Descarregar)

 

Annex III.- DRET MINER

Informe relatiu al dret miner

Sentència

 

Annex IV.- PATRIMONI CULTURAL I PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA

 

Catàleg de béns i espais protegits (Llegir més)

 

- 1.- Béns d'Interés Cultural

1.1.- Castell de Vallada

1.2.- La Torreta

 

- 2.- Béns de Rellevància Local

01.- Nucli Històric Tradicional

02.- Molí de d'Alt

03.- Molí de Baix

04.- Molí Nou

05.- Molí Subirana

06.- Església Parroquial de Sant Bertomeu Apòstol

07.- Ermita de Sant Sebastiá

08.- Ermita del Crist

09.- Ermita del Divino Juez

10.- Retaule de Sant Ramón

11.- Barranc del Moro

12.- Els Castellarets

13.- El Tossal

14.- Oratori de la Santa Creu

15.- El Vapor

 

- 3.- Béns catalogats

 

3.1.- Jaciments arqueològics

 

3.2.- Elements Etnològics

- Font de Sant Joan

- Cementeri

- L'Arcada (Aqüeducte)

 

3.3.- Immobles Urbans

- Edifici de Plaça Major, núm. 3

- Edifici de c/ del Mig, núm. 23

- Edifici de c/ del Mig, núm. 14

- Edifici de c/ Sant Vicent, núm. 7

- Casa Abadía

 

Annex V.- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (.rar)

 

Annex VI.- INFORME DE REVISIÓ DAVANT L'ORGANISME DE CONCA AUTORITZAT (CHJ) (.rar)

 

Annex VII.- ESTUDI ACÚSTIC (.rar)

 

Annex VIII.- ESTUDI PAISATGÍSTIC

- Annex Juny

- Memòries

- Plànols

 

Annex IX.- JUSTIFICACIÓ DE DISPONIBILITAT DE RECURSOS HÍDRICS (.rar)

 

Annex X.- ESTUDI D'INUNDABILITAT (.rar)

 

Annex XI.- JUSTIFICACIÓ ISA (.rar)

 

8.- Portades (.rar)

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30