PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (P.G.O.U.)

                           

 

                         

 

 

Pla general de Vallada

DOCUMENTACIÓ PG VALLADA

 

DOCUMENTS DEL PLA GENERAL FASE: PROPOSADA DE PLA JUNY 2014

 

 

1- MEMÒRIA INFORMATIVA.

MemÒria Informativa Desembre 2017

 

2- DIRECTRIUS DEFINITÒRIES DE L'ESTRATÈGIA D'EVOLUCIÓ URBANA I OCUPACIÓ DEL TERRITORI.

Vallada PG Directrius 1004

 

3- NORMES URBANÍSTIQUES (REFÓS EN UN ÚNIC ARXIU)

Vallada PG Normes Llibre 0 1004

Vallada PG Normes Llibre 1 1004

Vallada PG Normes Llibre 2 1004

Vallada PG Normes Llibre 3 de Integració Paisatgista

Vallada PG Normas Transitorias Finales 1004

 

4- FITXES DE PLANEJAMENT DE DESENVOLUPAMENT I DE GESTIÓ (REFÓS EN UN ÚNIC ARXIU)

Vallada PG at refós

Vallada PG edificabilitat per zones

Vallada PG fitxa d'equipaments

Vallada PG fitxa d'habitatges

Vallada PG resum UE

Vallada PG Fitxa UE1a

Vallada PG Fitxa UE1b

Vallada PG Fitxa UE2

Vallada PG Fitxa UE3

Vallada PG Fitxa UE4a

Vallada PG Fitxa UE4b

Vallada PG Fitxa UE5

Vallada PG Fitxa UE6

Vallada PG Fitxa UE7

Vallada PG Fitxa UE8

Vallada PG Fitxa SECTOR 1

Vallada PG Fitxa SECTOR 1_UE1

Vallada PG Fitxa SECTOR 1_UE2

Vallada PG Fitxa SECTOR 2

 

5- PLÀNOLS D'INFORMACIÓ (REFÓS EN UN ÚNIC ARXIU)

I.0                    Situació

I.1.1.a I.1.4.     Terme municipal. Topogràfic

I.1. a a I.1.f      Terme municipal. Classificació del sòl i estructura general i orgànica.

I.2.1 a I.2.4.     Terme municipal. Usos del sòl. Infraestructures

I.3.1 a I.3.3.     Nucli Urbà. Estat actual.

I.4.1 a I.4.4.     Terme municipal. Planejament Vigent. Municipis adjacents.

I.5.1 a I.5.4      Casc Urbà. Planejament Vigent.

 

6- PLÀNOLS D'ORDENACIÓ (REFÓS EN UN ÚNIC ARXIU)

O.1.1 a O.1.4.  Clasificació del Sòl i Usos Globals

O.2.1. a O.2.4  Xarxa Primària de Sòl Dotacional Públic

O.3                   Zonificació del Sòl No Urbanitzable

O.4                   Classificació del Sòl Municipis Adjacents

O.5                   Classificació del Sòl en Vores Urbanes

O.6.1 a O.6.3.  Classificació i Qualificació del Sòl. Xarxa Primària. CASC URBÀ

O.7.2 a O.7.3.  Usos, alineacions, rasants i altures. CASC URBÀ

O.8.1 a O.9.2   Catàleg de paisatge

O.9.1 a O.9.2   Nuclis de Minimització d'Impacte

O.10.1 a O.10.3 Comparativa superficies classificació (NNSS - PG aprovat provisionalment - PG proposta)

 

7- ANNEXOS

ANNEX 1_ESTUDI DE TRÀFIC I MOBILITAT URBANA

ANNEX 2_ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL (NO S'ACOMPANYA AL HAVER-SE SUBSTITUÏT PER L'ANNEX 11 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA).

ANNEX 3_INFORME REFERENT AL DRET MINER

ANNEX 4_CATÀLEG D'ESPAIS I ELEMENTS PROTEGITS

ANNEX 5_INFORME REFERENT A MATÈRIA EDUCATIVA

ANNEX 6_REVISIÓ ENFRONT DE L'ORGANISME DE CONCA

ANNEX 7_ESTUDI ACÚSTIC

ANNEX 8_ESTUDI DE PAISATGE

                      8.2 PLÀNOLS

                      8.3 ADDENDA ABRIL 2011

                      8.4 ADDENDA NOVEMBRE 17 (INCLOU ADDENDA DE JUNY 2014)

ANNEX 9_JUSTIFICACIÓ DISPONIBILITAT RECURSOS HÍDRICS

ANNEX 10_ESTUDI DE INUNDABILITAT

ANNEX 11_INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

                      11.2 ESBORRANY AMBIENTAL

                      11.3 RESUM NO TÈCNIC DE LA INFORMACIÓ

                      11.4 INFORME MUNICIPAL

ANNEX 12_INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30